Follow by Email

יום ראשון, 9 ביוני 2013

חברה נשלטת זרה - השינויים הצפויים
החוק בנושא חברה נשלטת זרה (חנ"ז) עשוי לעבור מהפכה דרמאטית בקרוב כפי שעולה מטיוטת חוק ההסדרים לשנים 2013-2014. טיוטת החוק מציעה לקבוע הוראות חדשות אשר יחסמו אסטרטגיות רבות של תכנון מס בעניין זה. להרחבה בעניין השינויים בכלל, ראו:
להרחבה, ראו -  


הוראות חדשות בנושא חברה נשלטת זרה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה