Follow by Email

יום שישי, 15 במאי 2015

חברה נשלטת זרה - דו"ח 2014רשות המסים פרסמה לאחרונה את הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 3/2015 רשות המסים, בנושא ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2014. הוראת הביצוע נועדה לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2014, בין היתר בהתאם לשינויי החקיקה במסגרת הוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א‑1961 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות. להרחבה, ראו: חברה נשלטת זרה בדוחות, השינויים ב 2014.
לחוזרי מס נוספים בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
יש להסתמך אך ורק על הפרסום הרשמי של החלטות המיסוי על ידי רשות המסים, ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה