Follow by Email

יום שבת, 7 בנובמבר 2015

נוהל גילוי מרצון – פרקטיקההיישום של נוהל גילוי מרצון על ידי רשות המיסים סובל מקשיים רבים ובעיות חוקתיות, שעל חלקם נעמוד בהמשך. הסקירה להלן תעסוק בחלק מהערות ראש הממשלה לדוח מבקר המדינה 65א', אוקטובר 2014 בנושא נוהל גילוי מרצון,  והיישום הבעייתי על ידי רשות המסים. נציין כי ״הערות ראש הממשלה״ לדין וחשבון השנתי של המבקר מונחות על שלחן הכנסת בהתאם להוראות סעיף 16(א) לחוק מבקר המדינה התשי״ח-1958 [נוסח משולב]. להרחבה, ראו: יישום נוהל גילוי מרצון
להרחבה בנושא נוהל גילוי מרצון, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות
להרחבה בנושא נוהל גילוי מרצון, ראו:
גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה