Follow by Email

יום שישי, 12 באוגוסט 2016

הוראה חדשה לעניין חברה נשלטת זרה
בפרק המסים בחוק ההסדרים לשנת 2017 נקבעה הוראה חדשה ביחס לחברה נשלטת זרה (חנ”ז), לפיה תיקבע חזקה הניתנת לסתירה, לעניין הכנסות מריבית, תמלוגים ודמי שכירות, אשר ייחשבו כהכנסות פאסיביות לעניין חנ”ז, אף אם הן מגיעות לכדי עסק.
להרחבה בנושא חנ"ז ראו: מדריך להוראות חנ"ז (CFC)
להרחבה בנושא תכנון מס החייב בדיווח, ראו: תכנון מס החייב בדיווח ("תכנון מס אגרסיבי")
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה